Παρακολούθηση Φάρμας

Παρακολούθηση Φάρμας

Τι είναι

Το MCM προσφέρει την δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης της φάρμας του παραγωγού. Για το σκοπό αυτό υπάρχει το υποσύστημα ΦΑΡΜΕΣ το οποίο διαχειρίζεται τις σχετικές πληροφορίες και στο οποίο οι επιθεωρητές καλούνται να εισάγουν τα δεδομένα των επισκέψεων τους και στην συνέχεια να τα επεξεργαστούν και να εξαγουν χρήσιμα συμπεράσματα.

MCM.InOr : Επιθεώρηση και Παραγγελιοληψία σε φάρμα με χρήση φορητών συσκευών android

Στόχος του MCM.InOr, είναι η Επιθεώρηση και η Παραγγελιοληψία σε φάρμα με χρήση φορητών  συσκευών android.

Αναλυτικότερα με την χρήση του MCM.ΙnΟr οι επιθεωρητές της βιομηχανίας, κατά τις επισκέψεις τους στις εγκαταστάσεις των παραγωγών – προμηθευτών γάλακτος τους οποίους επιβλέπουν, θα έχουν την δυνατότητα:

 1. Να καταχωρούν τα αποτελέσματα της επιθεώρησής τους (ζωικό κεφάλαιο, διατροφή, υγιεινή, τεχνολογία κλπ) μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ενός συγκεκριμένου ερωτηματολογίου.
 2. Να λαμβάνουν παραγγελία για διάφορα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η βιομηχανία και τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του παραγωγού, όπως ζωοτροφές, θήλαστρα κ.α.

Τα παραπάνω δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα στην εφαρμογή MCM.NET, υποσύστημα ΦΑΡΜΑ και στην συνέχεια, οι μεν παραγγελίες προωθούνται προς το ERP για έλεγχο και διεκπεραίωση, οι δε επιθεωρήσεις είναι διαθέσιμες για προβολή στους χρήστες του MCM.NET.

Η mobile εφαρμογή, MCM.ΙnΟr, είναι offline, και ανταλλάσσει δεδομένα με το MCM.NET μέσω διαδικασίας συγχρονισμού σε χρόνο που θα κρίνει ο επιθεωρητής και όταν υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργικότητες:

 • Δρομολόγηση Επιθεωρητών βάσει Γεωγραφικής Κατανομής / Επισκεψιμότητας
 • Παρουσίαση Κύριων Δεδομένων Παραγωγών (Ποσότητα / Ποιότητα / Αξία / Χρηματοικονομικά)
 • Καταγραφή Στοιχείων Κτηνοτροφικής Μονάδας (Παραγωγοί / Προσωπικό / Εξοπλισμός κ.α.)
 • Καταγραφή Τρέχουσας Κατάστασης Κτηνοτροφικής Μονάδας (Διατροφή / Υγιεινή κ.α.)
 • Καταγραφή Προτεινόμενων Δράσεων και Έλεγχος Υλοποίησής τους
 • Καταγραφή μη συνεργαζόμενων μονάδων
 • Αξιολόγηση βάσει Παραμετρικού Ερωτηματολογίου
 • Παραγγελιοληψία Ζωοτροφών / Υποστηρικτικού Υλικού
 • Integration με MCM.NET / ERP (για παραγγελιοληψία)
 • Reporting

Μάθετε πως το MCM μπορεί να βοηθήσει την δική σας επιχείρηση