Ιχνηλασιμότητα Α’ ύλης

Ιχνηλασιμότητα Α’ ύλης

Τι είναι

Με τη λειτουργικότητα Ιχνηλασιμότητα Α’ ύλης γίνεται καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος κατά τις μετακινήσεις του, δηλαδή από την παραλαβή του έως και την κατασκευή της διαδρομής του τελικού προϊόντος, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της Ιχνηλασιμότητας του προϊόντος προς τα πίσω (Backwards Traceability).

Οφέλη

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διασφάλιση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας κατά την διαδικασία παραγωγής και συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

MCM.t : Ιχνηλασιμότητα Α ύλης

Αναλύσεις

  • Συλλογή δειγμάτων
  • Είδη αναλύσεων
  • Συμμετοχή αναλύσεων
  • Αυτόματη ή όχι εισαγωγή αναλύσεων
  • Αναφορές ποιοτικού ελέγχου

Το υποσύστημα διαθέτει εκτός από την κλασική δενδροειδή παρουσίαση της ιχνηλασιμότητας, εναλλακτικά, και την γραφική παρουσίαση της. Επίσης το υποσύστημα διαθέτει και την γραφική παρουσίαση της επίδρασης ενός όγκου (προϊόν ή υποπροϊόν) σε οριζόντια διάσταση, στην χρήση του σε άλλα τελικά προϊόντα.

Μάθετε πως το MCM μπορεί να βοηθήσει την δική σας επιχείρηση