Διαχείριση Ποιότητας Γάλακτος

Διαχείριση Ποιότητας Γάλακτος

Τι είναι

Με τη Διαχείριση Ποιότητας Γάλακτος παρέχεται κάλυψη όλου του κυκλώματος του ποιοτικού ελέγχου, εξασφαλίζοντας την ορθότητα των αποτελεσμάτων την μείωση του χρόνου καταχώρησης και ελαχιστοποίηση των λαθών.

Οφέλη

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης της δειγματοληψίας στη διαδικασία παραλαβής του γάλακτος και της αυτοματοποίησης της εισαγωγής των αποτελεσμάτων εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου.
Παράλληλα γίνεται διασφάλιση ποιότητας της πρώτης ύλης και κάλυψη απαιτήσεων των αρμόδιων κρατικών φορέων.

MCM.q : Διαχείριση Ποιότητας Γάλακτος

Αναλύσεις

  • Συλλογή δειγμάτων
  • Είδη αναλύσεων
  • Συμμετοχή αναλύσεων
  • Αυτόματη ή όχι εισαγωγή αναλύσεων
  • Αναφορές ποιοτικού ελέγχου

Βάση Δεδομένων MCM.q

O Ποιοτικός Έλεγχος της πρώτης ύλης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην λειτουργία μιας γαλακτοβιομηχανίας. Το MCM ενσωματώνει τον ποιοτικό έλεγχο σε όλο τον κύκλο διαχείρισης του γάλακτος, από την παραλαβή του μέχρι την πληρωμή του προμηθευτή αλλά και την μεταποίηση του νωπού γάλακτος. Η λειτουργικότητα του ποιοτικού ελέγχου στηρίζεται στις ιδιότητες του γάλακτος σαν φυσική ύλη και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων (ΕΛ.Γ.Ο.Δ.).

Δειγματοληψία και Ποιοτικός Έλεγχος

Το MCM καλύπτει όλο το κύκλωμα του ποιοτικού ελέγχου ξεκινώντας από την δειγματοληψία, η οποία ενσωματώνεται στην διαδικασία της παραλαβής γάλακτος, ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλες τις κατηγορίες δοκιμών ποιοτικού ελέγχου (χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικού ελέγχου).
Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου, που έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται αποτελεσματικά ο χρόνος καταχωρήσεων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται και τα σφάλματα.

Manual Καταχώρηση

Εάν κάποιος δεν διαθέτει την υποδομή της αυτόματης καταχώρησης, υπάρχει δυνατότητα manual επιλογής βασισμένη στις παραλαβές και με ελέγχους που εξασφαλίζουν την ορθότητα των δεδομένων.
Στοιχεία ποιοτικού ελέγχου δύναται να καταχωρηθούν σε οποιαδήποτε οντότητα καταγράφεται στο MCM (παραγωγός, σημείο συλλογής, παγολεκάνη, δρομολόγιο, βυτίο, διαμέρισμα κλπ.).

Αναφορές Ποιοτικού Ελέγχου

Οι αναφορές του ποιοτικού ελέγχου συνοψίζουν τα αποτελέσματα με βάση την αποδεκτή επιστημονική μέθοδο ανά είδος δοκιμής (σταθμικός μέσος, γεωμετρικός μέσος), ενώ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ποσότητες γάλακτος που είναι εκτός των αποδεκτών, για τον μεταποιητή, προδιαγραφών ποιότητας.

Αυτόματη δημιουργία ενημερωτικών επιστολών

Τέλος, το MCΜ προσφέρει την δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας ενημερωτικών επιστολών προς τους παραγωγούς αλλά και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, που αφορούν τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου του γάλακτος από την παραλαβή του μεταποιητή και βάσει συγκεκριμένων κανόνων.

Μάθετε πως το MCM μπορεί να βοηθήσει την δική σας επιχείρηση