Διαχείριση Παραγωγών Κτηνοτρόφων και Φάρμας

Διαχείριση Παραγωγών Κτηνοτρόφων και Φάρμας

Τι είναι

Η Διαχείριση των Παραγωγών Κτηνοτρόφων και της Φάρμας παρέχει όλες τις πολύτιμες οικονομικές, εμπορικές και ειδικές πληροφορίες αυτών με δυνατότητα άμεσης προβολής στην Οθόνη Παραγωγού.

Όφελος

Με κύριο όφελος την άμεση και ξεκάθαρη εικόνα της οικονομικοεμπορικής σχέσης μεταξύ μεταποιητή και παραγωγού, οι δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριμένη λειτουργικότητα είναι:

 • Η παρακολούθηση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων που αφορούν τους παραγωγούς
 • Η δυνατότητα αξιολόγησης της φάρμας
 • Η ενημέρωση των σχετικών υπηρεσιών
 • Η δυνατότητα διαχείρισης συνεταιρισμών, συνεκμεταλλεύσεων και συνεργασιών

MCM.db : Διαχείριση Παραγωγών

Παραγωγοί- Συναλλασόμενοι

 • Ενιαία Πληροφόρηση
 • Παρακολούθηση Ζωϊκού Κεφαλαίου
 • Διαχείριση Ποσοστώσεων

Βάση Δεδομένων MCM.db

Η βασική οντότητα του συστήματος είναι ο Παραγωγός. Περιέχει όλα τα στοιχεία για την πλήρη διαχείριση κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου που συναλλάσσεται με την βιομηχανία γάλακτος προμηθεύοντας την με γάλα.

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται σε τρεις ομάδες:

 • Γενικές πληροφορίες του παραγωγού σαν φυσική και νομική οντότητα.
 • Διαχείριση του παραγωγού σαν προμηθευτή γάλακτος και κατά συνέπεια σαν εμπορικά συναλλασσόμενο με την μεταποιητική μονάδα με όλα τα ιδιαίτερα εμπορικά χαρακτηριστικά του σαν γαλακτοπαραγωγός.
 • Στοιχεία που αφορούν την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του παραγωγού όπως αυτή αποτυπώνεται στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Στόχος

Στόχος μας η απλουστευμένη μορφή αποτύπωσης των στοιχείων και για το λόγο αυτό η Οθόνη Παραγωγού αποτελείται από πέντε (5) tabs:

 1. Γενικές Πληροφορίες
 2. Διαχείριση 
 3. Στοιχεία Εκμετάλλευσης
 4. Οικονομικές Συναλλαγές
 5. Στοιχεία χρήστη

Επί πλέον Λειτουργικότητες

Από το MCM.db γίνεται και η διαχείριση των συνεταιρισμών, συνεκμεταλλεύσεων και συνεργασιών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των εντύπων που περιλαμβάνονται στην σχέση του παραγωγού με τον μεταποιητή, όπως είναι η δήλωση AgroCert, το συμφωνητικό παραλαβής γάλακτος κ.α.

Αξιολόγηση Προμηθευτών

Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης των προμηθευτών γάλακτος μέσω της παραμετρικής δημιουργίας σχετικού ερωτηματολογίου, στο οποίο περιγράφονται οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις με την αντίστοιχη βαθμολόγησή τους. Τα ερωτηματολόγια στην συνέχεια καταχωρούνται στο MCM και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στις σχετικές αναφορές.

MCM.InOr: Παρακολούθηση Φάρμας

Η νέα εφαρμογής MCM.InOr, για συσκευές mobile android δίνει την δυνατότητα στους επιθεωρητές της βιομηχανίας να έχουν μια πλήρη και αποτελεσματικότερη επιθεώρηση της φάρμας. Συγχρόνως λειτουργεί και σαν μηχανισμός παραγγελιοληψίας για ζωοτροφές, βοηθητικές ύλες κλπ, που προμηθεύει η βιομηχανία τον παραγωγό. Σε πλήρη συνεργασία με το MCM προσφέρει άριστα αποτελέσματα.

Μάθετε πως το MCM μπορεί να βοηθήσει την δική σας επιχείρηση