Διαχείριση Παραλαβών Ζώνης Γάλακτος

Διαχείριση Παραλαβών Ζώνης Γάλακτος

Τι είναι

Η Διαχείριση Παραλαβών Ζώνης Γάλακτος προσφέρει την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών συλλογής του γάλακτος από τους παραγωγούς την ακριβή καταγραφή των παραληφθέντων ποσοτήτων και ποιοτικών στοιχείων παραλαβής με ταυτόχρονη δημιουργία ηλεκτρονικού παραστατικού και μεταφοράς τους προς την μεταποιητική μονάδα.

Όφελος

Το μεγαλύτερο όφελος της λειτουργικότητας αυτής είναι η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παραληφθέντων ποσοτήτων από κάθε παραγωγό ή σημείο συλλογής με ταυτόχρονη ορθολογικότερη κατανομή δρομολογίων για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους.

Προγραμματισμός Συλλογής Γάλακτος

 Μια πολύ βασική δυνατότητα που παρέχει η Διαχείριση Παραλαβών Ζώνης Γάλακτος είναι ο προγραμματισμός συλλογής του γάλακτος μέσω της έξυπνης σχεδίασης και εύκολης δημιουργίας και διαμόρφωσης των δρομολογίων συλλογής ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την διάρκεια του γαλακτοκομικού έτους.

MCM.c : Διαχείριση Παραλαβών Γάλακτος

Παραλαβές

  • Σημεία Συλλογής – Παγολεκάνες – Παραγωγοί
  • Δρομολόγια – Βυτία – Διαμερίσματα
  • Παράδοση σε Σημεία Συγκέντρωσης ή Εργαστήριο

Βάση Δεδομένων MCM.c

Το υποσύστημα καλύπτει διαχειριστικά από τον προγραμματισμό της γαλακτοσυλλογής, τις διαδικασίες συλλογής του γάλακτος από τους παραγωγούς μέχρι την μεταφορά του και την παράδοση στην βιομηχανία.

Σχεδίαση MCM.c

 Έχει γίνει «έξυπνη» σχεδίαση δρομολογίων των βυτίων με στόχο την αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων και των ποιοτικών στοιχείων του γάλακτος που προμηθεύεται η εταιρεία από τους παραγωγούς, μέχρι και την παράδοση στους σταθμούς συγκέντρωσης ή στο εργοστάσιο.

Το ΜCM.c επιτρέπει τον σχεδιασμό των δρομολογίων που πραγματοποιούν τα βυτία της βιομηχανίας προκειμένου να συλλέγουν το γάλα, από τους χώρους συγκέντρωσης (σημεία συλλογής), σε ειδικό γραφικό περιβάλλον και με απλό τρόπο.

Το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική θέση παραγωγών και σημείων συλλογής επιτρέπει στον χρήστη να σχεδιάσει τα δρομολόγια με τρόπο που να ελαχιστοποιείται το κόστος συλλογής. Επίσης, παρακολουθεί την διαχείριση των παγολεκανών (Κατασκευαστές, Μετακινήσεις, Συντηρήσεις) και βυτίων της βιομηχανίας (Δρομολόγια, Οδηγοί, Συντηρήσεις). Τέλος, από εδώ παρακολουθούνται οι Επιθεωρητές καθώς και οι Φορητές συσκευές συλλογής.

Καταγραφή Στοιχείων Παραλαβής

 Η καταγραφή των στοιχείων παραλαβής μπορεί να γίνει αναλυτικά σε όλα τα επίπεδα της γαλακτοσυλλογής, επιτρέποντας τον εντοπισμό ποσοτικών διαφορών μεταξύ των επιπέδων αυτών, όπως π.χ. η δυνατότητα σύγκρισης του ζυγολογίου του βυτίου ενός δρομολογίου με το άθροισμα των κιλών των δελτίων αποστολής των παραγωγών, που παρέδωσαν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

MCM.col : Διαχείριση Παραλαβών Γάλακτος με χρήση PDA ή mobile android

Το MCM προσφέρει την δυνατότητα της εκτέλεσης της «εισαγωγής» του εισκομιζόμενου γάλακτος στο σύστημα, είτε με χρήση φορητών υπολογιστών (PDAs) ή με χρήση φορητών συσκευών Android. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία μεταφοράς των στοιχείων παραλαβής.

Τεχνική Περιγραφή

Η εφαρμογή για PDAs λειτουργεί με επιτυχία πλέον των δέκα ετών και προσφέρει πλήρη λειτουργικότητα παραλαβής και μεταφοράς του εισκομιζόμενου γάλακτος.
Το νέο λογισμικό, για φορητές (mobile) συσκευές (smartphones) με λειτουργικό Android, περιλαμβάνει όλη την λειτουργικότητα που είχε το λογισμικό συλλογής Γάλακτος που λειτουργούσε στα PDA και επί πλέον έχουν προστεθεί νέες λειτουργικότητες αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργικότητες

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα / Οφέλη:

Μάθετε πως το MCM μπορεί να βοηθήσει την δική σας επιχείρηση